Nyheter

Utbildning första hjälpen, hjärt- & lungräddning samt hjärtstartare

11 JUNI, 2014

Heldagsutbildning har nu skett under två dagar i första hjälpen, hjärt- och lungräddning samt hjärtstartare för personalen på Anneberg, restauranganställda samt för ett antal hyresgäster.

Utbildningen har fokuserat på hjälpåtgärder vid olycksfall och akut sjukdom som måste vidtas på plats omedelbart för att återställa och upprätthålla livsviktiga kroppsfunktioner. Enligt arbetsmiljöverket AFS 1999:7 ska arbetsgivaren bedöma vilka risker som finns i verksamheten och se till att det finns beredskap och rutiner för första hjälpen samt krisstöd.  Efter avklarad utbildning ska deltagarna ha det självförtroende och den förmåga som krävs för att kunna ta hand om en person i nödläge.

Kursens moment:
– Behov och beredskap för första hjälpen
– Hjärtkompression, konstgjord andning
– Blödning, chock, sår-, bränn- och kylskador
– Förbandsläggning
– Hastigt insjuknande
– Övriga akuta skador
– Förflyttning och transport av skadad
– Psykiska reaktioner
– Praktisk slutövning

Aktiviteter efter utbildning innebär att man tränas regelbundet på hjärt- och lungräddning och att repetition av utbildningen sker inom två år.

Hjärtstartare finns sedan december 2009 på Anneberg.

 bild 5                     HLR               bild 1

 

 

 

Kategorier

Etiketter