ORGANISATION & STYRELSE

link_boende_organisation

En liten organisation med många hyresgäster

 Vi är en liten organisation som sköter det dagliga på Annebergsgårdens seniorboende. VD är Kristina Magnusson, och hon rapporterar till styrelsen för Malmöindustriers Personalstiftelse för Pensionärshem. Längre ner på sidan ser du hur styrelsen är sammansatt.

 

Malmöindustriers Personalstiftelse för Pensionärshem

Utsedda styrelsemedlemmar och revisorer 2018-2019

Ordinarie styrelsemedlemmar
 
Angela Everbäck Nordic Sugar AB
Jon Jonung Nordic Sugar AB
Douglas Wester (ordf) Saab Kockums AB
Mikael Malmberg Saab Kockums AB
Kjell Månsson HeidelbergCement AB
Eva Johnsson HeidelbergCement AB
Lena Blomberg Skanska AB
Hakan Basaran Skanska AB
Suppleanter  
Gunilla Svensson Nordic Sugar AB
Jimmi Johansson Nordic Sugar AB
Charlotte Görman Saab Kockums AB
Camilla Olsen Saab Kockums AB
Peter Svenburg HeidelbergCement AB
Erik Viggh HeidelbergCement AB
Helén Larsson Riis Skanska AB
Bertil Persson Skanska AB
   
Ordinarie revisor   
Ingrid Sollerhed Fahlén Ernst & Young AB
Suppleant  
Mattias Nilsson Ernst & Young AB