Samarbetskommittén

link_boende_sak_croppe

Välkomna till SAK!

Vi är en kommitté med 10 ledamöter som cirka 1 gång per månad träffas för att utarbeta programpunkter med intressant innehåll och aktiviteter som sprider kunskap, vänskap och glädje bland de boende här på Anneberg.

Vår vision är att vi tillsammans med Annebergsgårdens personal och restauratörer skall skapa en trivsam atmosfär här. Varje vår och höst berättar vi vid ett informationsmöte för alla nyinflyttade om alla faciliteter, föreningar och aktiviteter som finns här på Annebergsgården. SAK:s aktiviteter finansieras av de boende här och våra informationer sätts upp med gröna affischer på anslagstavlorna i korridorerna.

 

Samarbetskommitténs ledamöter 2018

Namn Trappa Telefon
Erik Larsson, ordf B:2 13 86 36
Leif Karlsson, kassör F:2 44 35 21 alt 070-3440245
Marja-Lena Francke, sekr A:7 0417-133 69 alt 070-3522346
Birgitta Karlsson, vice ordf F:2 44 35 21
Lisbeth Larsson, vice kassör D:4 19 49 51
Inger Reijs, vice sekr F:3 23 07 67 alt 0735-340061
Gudrun Rexheim, ordinarie ledamot D:3 96 84 63 alt 0708-714593
Kajsa Johnsson, ordinarie ledamot E:4 91 93 83
Lars-Eric Nilsson A:11 0709-936009
Börje Rexheim D:3 96 84 63 alt 0733-405954
     

 

 

Se SAK program våren 2017