Ett hyresgästråd valt av hyresgästerna har bildats för att tillvarata hyresgästernas intressen. Våra sammankomster har vi en gång i månaden med undantag juni-augusti. Vi handhar hyresgästernas önskemål till vår VD Kristina Magnusson. Samlade protokoll finns att tillgå i biblioteket. Hyresgästrådet har där också en brevlåda, som tömmes regelbundet.

Hyresgästrådets sammansättning 2017-2018 ser ut som följer:

 

Hyresrådets ledamöter 2019
Namn Trappa Telefon
Gunnel Larsson, ordf. Trappa A 040-15 09 91
Per Winbladh, v.ordf. Trappa A 040-96 53 15
Ann-Kristin Sahlin, sekr Trappa D 040-30 22 10
Kjell Bengtsson Trappa C 040-16 22 15
Bo Sahlin Trappa D 040-30 2210
Bertil Ohlqvist Trappa D 040-54 81 28
Bengt Runner Trappa A 040-30 12 18

 

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Annebergsgårdens webb.  Jag förstår  Mer information