Hyresgästråd

Ett Hyresgästråd valt av hyresgästerna har bildats för att tillvarata hyresgästernas intressen. Våra sammankomster har vi en gång i månaden med undantag juni – augusti. Vi handhar hyresgästernas önskemål till vår VD Kristina Magnusson. Samlade protokoll finns att tillgå i biblioteket. Hyresgästrådet har där också en brevlåda, som tömmes regelbundet.

Hyresrådets sammansättning 2017-2018 ser ut som följer:

 

Gunnel Larsson, ordf.             Trappa A          040-15 09 91

Per Winbladh, v.ordf.              Trappa A          040-96 53 15

Ann-Kristin Sahlin, sekr           Trappa D          040-30 22 10

Kjell Bengtsson                         Trappa C          040-16 22 15

Bo Sahlin                                     Trappa D          040-30 2210

Bertil Ohlqvist                           Trappa D          040-54 81 28

Lars Nilsson                                Trappa A          070-993 60 09