HISTORIK

link_om_oss_historik

En unik stiftelse för ett unikt boende

Malmöindustriers Personalstiftelse för Pensionärshem, dagligt talat Annebergsgården, stiftades den 9 september 1963 av Kockums Mekaniska Verkstads Aktiebolag (nuv. Saab Kockums AB), Skånska Cementaktiebolaget (nuv. HeidelbergCement AB), AB Skånska Cementgjuteriet (nuv. Skanska AB) samt Svenska Sockerfabriks AB (nuv. Nordic SugarAB ):

med ändamål att utan enskilt vinstsyfte förvärva mark i Malmö med äganderätt eller tomträtt och att på denna mark uppföra, förvalta och driva pensionärshem, uteslutande för tjänstemän som avgått med eller komma att avgå med pension från anställning hos…

…ovanstående bolag.

Ovanstående gäller fortfarande idag med undantag för 1-rumslägenheter, som även får hyras ut till utomstående.

Under åren 1964 – 1965 uppfördes nuvarande byggnader, innehållande ca 220 lägenheter samt gemensamma lokaler.