CERTIFIKAT

link_boende_top_level

 

Certifierad fastighet

Att vår fastighet är certifierad innebär att vi får ett kvitto på att fastigheten lever upp till de lagar och regler som finns och att den förvaltas på ett kvalitetsmedvetet sätt. I certifieringen ingår bland annat brandskyddsarbete, besiktning av hissar och att OVK är genomförda.

Detta skapar trygghet för våra hyresgäster.

certifikat_new