SAK

Vi är en kommitté med 10 ledarmöter som cirka 1 gång per månad träffas för att utarbeta programpunkter med intressant innehåll och aktiviteter som sprider kunskap, vänskap och glädje bland de boende här på Anneberg.

Vår vision är att vi tillsammans med Annebergsgårdens personal och restauratörer skall skapa en trivsam atmosfär här. Varje vår och höst berättar vi vid ett informationsmöte för alla nyinflyttade om alla faciliteter, föreningar och aktiviteter som finns här på Annebergsgården. SAK:s aktiviteter finansieras av de boende här och våra informationer sätts upp med gröna affischer på anslagstavlorna i korridorerna.

 

Samarbetskommittens ledamöter 2018
Namn Trappa Telefon
Erik Larsson, ordf B:2 13 86 36
Leif Karlsson, kassör F:2 44 35 21 alt 070-3440245
Marja-Lena Francke, sekr A:7 0417-133 69 alt 070- 3522346
Birgitta Karlsson, vice ordf F:2 44 35 21
Lisbeth Larsson, vice kassör D:4 19 49 51
Inger Reijs, vice sekr F:3 23 07 67 alt 0735-340061
Gudrun Rexheim, ordinarie ledamot D:3 96 84 63 alt 0708-714593
Kajsa Johnsson, ordinarie ledamot E:4 91 93 83
Lars-Eric Nilsson A:11 0709-936009
Börje Rexheim D:3 96 84 63 alt 0733-405954

 

Se SAK program, klicka här!

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Annebergsgårdens webb.  Jag förstår  Mer information