INFORMATION

13997467

Annebergsgården i Malmö

Reglerna enligt stadgarna är att lägenheterna ì första hand hyrs ut till medarbetare som varit anställda och avgått eller kommer att avgå med pension frân Stiftarbolagen:

Nordic Sugar AB
Saab Kockums AB
HeidelbergCement AB
Skanska AB

Vid inflyttning skall sökande fyllt 55 år, men bör inte vara äldre än 75 år.

Efterlevande make/maka/sambo har rätt att bo kvar. Däremot kan barn eller annan arvinge ej räkna
med att  disponera lägenheten.

Den som är i behov av kontinuerlig vård och tìllsyn, kan med hänsyn till anläggningens karaktär ej
erhålla lägenhet.

På varje Stiftarbolag finns en köansvarig.

Erbjudande att ställa sig i skickas ut till den anställde det år vederbörande fyller 55. Bifogade
anmälningsblankett ifylles och undertecknas av den anställde samt representant för företaget och
anmälningsavgift (f n 500:-) sätts in på bankgiro nr 5688-1832. När köavgiften inbetalats skickats en
bekräftelse pä att anmälan har registrerats i kösystemet.

Det kan kanske kännas tidigt att ställa sig i kö redan vid 55 men köerna är långa och
väntetiden kan bli upp till 10 år.

Köansvarig på företaget skickar en påminnelse även till de som är över 55 år förslagsvis vartannat år 
att man kan ställa sig i kö till lägenhet i Annebergsgården.

Kösystemet är uppbyggt enligt följande:

Alt I
Tìllträde till lägenhet i första hand den medarbetare som avgâtt eller kommer att avgå med pension
från något av Stiftarbolagen.

Alt II
Tìllträde till lägenhet i andra hand den medarbetare som varit anställd på något Stiftarbolag.

Alt III
Utomstående kan ställa sig i kö till 1:or och kan få tillträde till lägenhet efter det att
erbjudandet har gått till anställda på Stiftarbolagen. Vid inflyttning skall sökande fyllt 55 år, men bör inte vara äldre än 75 år.

Man får totalt 4 erbjudanden om lägenhet. Tackar man nej till samtliga dessa plockas man bort frân
kölistan.